Угода про захист комерційної таємниці

Завантажень: 125

Оцінок 3

Рейтинг 5

Ціна: 299 UAH

!

Завантажуйте готовий зразок угоди про захист комерційної таємниці в один клік. Договір гарантує експертний захист обох сторін.

Все що потрібно зробити для того, щоб договір став дійсним - заповнити індивідуальні реквізити. Якщо Вам необхідна допомога у заповненні реквізитів звертайтеся за допомогою до нашого юриста у Телеграм.

Одразу після оплати Ви отримуєте доступ до скачування договору. Завдяки зручній платіжній системі купівля договору здійснюється у пару кліків.

Формат скачування: Документ Word. Після скачування у форматі Word Ви можете самостійно заповнити реквізити та роздрукувати договір.

Редакція договору 2022 рік

Опис документу

Угода про захист комерційної таємниці зазвичай укладається паралельно з Договором підряду, надання послуг тощо для забезпечення належної організації захисту інформації, яку Замовник надає Виконавцю для забезпечення виконання умов Договору.

Варто розуміти, що захисту підлягає не вся інформація. Комерційною таємницею вважається інформація, доступ до якої закритий для будь-яких осіб. Особа, що контролює таку інформацію, зобов'язана вжити всіх необхідних заходів та забезпечити належні умови для її зберігання. Комерційна таємниця може містити відомості про розробки та ноу-хау компанії, виробничі процеси, господарську діяльність та контрагентів сторін, організаційні моменти співпраці з ними тощо.

В Україні правовідносини, що виникають в процесі обміну інформацією з обмеженим доступом, регулюються наступними нормативними актами:

 • Цивільний кодекс України;
 • Господарський кодекс України;
 • Закон України «Про інформацію»;
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці».

Однак, в жодному із законодавчих актів немає чітких визначень та норм організації захисту конфіденційної інформації. Угода про захист комерційної таємниці – це документ, який дозволяє убезпечити Сторону, яка передає інформацію, від витоку цінних відомостей. Фахівці TheDoc. вивчили ситуації, які можуть виникати в процесі договірних відносин між Сторонами, приклади з судової практики щодо належного захисту інформації з обмеженим доступом, та розробили шаблон Угоди про захист комерційної таємниці.

Зразок Угоди про захист комерційної таємниці складається з 11 розділів:

 • Терміни;
 • Предмет угоди;
 • Співставлення грифів обмеження доступу;
 • Зобов'язання сторін;
 • Порядок передачі, зберігання та використання інформації, що становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію;
 • Особливі умови;
 • Відповідальність сторін;
 • Порядок вирішення спорів;
 • Обставини дії непереборної сили;
 • Інші умови;
 • Юридичні адреси та підписи сторін.

Як і будь-який юридичний документ договірного типу, Угода укладається із обов'язковим зазначенням місця укладення та дати. В преамбулі документа слід вказати основні відомості про Сторони – повне найменування, статус платника податку, посаду, прізвище, ім'я та по-батькові осіб, що представляють Сторони, а також назви, номери та дати установчих документів, на підставі яких вони діють.

Готова Угода про захист комерційної таємниці містить розділ з переліком термінів, що використовуються в тексті документу та в процесі організації передавання, збереження та зберігання конфіденційної інформації. За потреби угоду може бути доповнено іншими визначеннями для забезпечення зрозумілості та однозначності умов, викладених у тексті.

У розділі 2 «Предмет угоди» необхідно зазначити тип зобов'язань, які встановлюються контрактом, а також номер, дату та предмет договору з надання послуг, за яким виникають договірні відносини між Замовником та Виконавцем.

Співставлення грифів обмеження доступу необхідне для того, аби конкретизувати перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю (КТ) або конфіденційну інформацію (КІ), та мати можливість ідентифікувати їх в процесі передачі, зберігання та використання.

Перш, ніж скачати Угоду про захист комерційної таємниці, слід уважно вивчити зобов'язання, які можуть виникати між сторонами в процесі використання інформації з обмеженим доступом. До них можуть належати обов'язки Адресата:

 • вживати для захисту отриманої інформації усіх тих самих заходів, що й для захисту власної інформації з обмеженим доступом,
 • здійснювати письмовий облік усієї отриманої конфіденційної інформації , а також відомостей, що від неї походять,
 • вести письмовий реєстр імен та прізвищ осіб, що мали доступ до такої інформації, а також за вимогою передавати такий реєстр іншій стороні,
 • забезпечити захист інформації з обмеженим доступом впродовж визначеного терміну після закінчення дії укладеної Угоди,
 • організувати знищення конфіденційної інформації після остаточного виконання умов Договору тощо.

В тексті угоди слід чітко регламентувати порядок передачі, зберігання та використання відомостей з грифами «комерційна таємниця» або «конфіденційна інформація». Необхідно визначити коло осіб, які матимуть доступ до такої інформації, спосіб обміну даними. До прикладу, це можуть бути паперові носії, електронні носії, усна форма. Кожен момент передачі інформації повинен фіксуватися належним чином. У цьому ж розділі варто передбачити порядок повернення інформації та/або її знищення адресатом на вимогу власника чи після зникнення потреби в ній.

У розділі Договору «Особливі умови» передбачено ситуації, за яких Сторони звільняються від відповідальності за розкриття інформації з обмеженим доступом. Це можуть бути звернення-вимоги державних органів, випадки, коли певні відомості стали відомі адресату від третьої сторони, яка не мала зобов'язань щодо збереження таємниці перед адресантом. У тексті угоди необхідно також визначити порядок та терміни повідомлення сторін про настання особливих умов.

Розділ «Відповідальність сторін» повинен містити чітке визначення алгоритмів та порядку розрахунків штрафів за порушення умов договору. Якщо ви вирішили купити Угоду про захист комерційної таємниці, зверніть увагу на запропоновані в шаблоні варіанти притягнення винних сторін до відповідальності. В тексті можна вказати фіксовану суму штрафу, відсоткове відшкодування винуватцем втраченої вигоди. За необхідності сторони можуть додати свій варіант розрахунку матеріальних відшкодувань.

Виникнення спірних ситуацій в процесі будь-яких договірних відносин сторони зазвичай вирішують мирним шляхом в порядку переговорів (консультацій). Проте за неможливості досягти згоди в такий спосіб вирішення спорів повинно вирішуватися в судовому порядку із застосуванням норм чинного законодавства.

Сторони можуть бути звільненими від відповідальності за настання дії обставин непереборної сили. Такими слід вважати обставини, які не могли бути передбачені сторонами в момент укладання угоди, які не залежать від сторін та на які сторони не мають впливу.

Усі важливі умови, які не знайшли свого відображення в розділах договору, слід прописати в розділі «Інші умови». До таких домовленостей відносяться термін дії договору, порядок внесення змін до нього, порядок повідомлення сторін одна одної про зміни в реквізитах тощо.

Угода набирає чинності з моменту її підписання. Окрім того, у місці накладення підписів представниками сторін, необхідно також вказати юридичні адреси Замовника та Виконавця. За бажанням також сторони можуть вказати інші юридичні та фінансові відомості (код ЄДРПОУ, банківські реквізити).

На платформі TheDoc можна скачати типову Угоду про захист комерційної таємниці, в якій фахові юристи компанії передбачили усі стандартні випадки та умови взаємодії двох сторін в процесі обміну інформацією з обмеженим доступом. Проте в житті мають місце виняткові ситуації, які потребують індивідуального підходу для врегулювання відносин. Якщо у вас виникають додаткові побажання, зв'яжіться з консультантами TheDoc, які допоможуть персоналізувати документ з урахуванням індивідуальних потреб.

Відгуки / Коментарі

Саша Д. 28.04.2022 19:49
Найкраще що знайшла ! Щоб створили такий договір то просять від 2000 грн
Вхід

Інші договори

FAQ

Завантажуйте потрібний договір коли завгодно, де завгодно та для чого завгодно.

Потрібна допомога?

Напишіть нам у Телеграм, якщо Вам необхідна допомога з пошуком