Трудовий договір (максимальний захист)

Завантажень: 515

Оцінок 14

Рейтинг 5

Ціна: 199 UAH

!

Все що потрібно зробити для того, щоб договір став дійсним - заповнити індивідуальні реквізити. Якщо Вам необхідна допомога у заповненні реквізитів звертайтеся за допомогою до нашого юриста у Телеграм.

Одразу після оплати Ви отримуєте доступ до скачування договору. Завдяки зручній платіжній системі купівля договору здійснюється у пару кліків.

Формат скачування: Документ Word. Після скачування у форматі Word Ви можете самостійно заповнити реквізити та роздрукувати договір.

Редакція договору 2022 рік

Опис документу

Кожному громадянину України належить конституційне право на працю. Трудовий договір — це документ, що забезпечує реалізацію цього права та регламентує трудові відносини між Працівником та Роботодавцем. Дана угода встановлює взаємні зобов'язання Сторін щодо виконання певних функцій та обов'язків Працівника та організації належних умов праці та її оплати Роботодавцем. Для оформлення Трудового договору майбутній працівник повинен надати роботодавцеві:

 • документ, що посвідчує особу (зазвичай паспорт);
 • довідку про присвоєння індивідуального податкового номера (ідентифікаційного коду);
 • трудову книжку (якщо у працівника це перше місце роботи, то трудову книжку оформляє роботодавець);
 • документ про освіту (якщо цього потребує займана посада);
 • довідку про стан здоров'я (у випадках, коли цього потребують умови праці);
 • військовий квиток для військовозобов'язаних осіб.

Роботодавцем у трудовому договорі може виступати не лише підприємство (установа/організація), а й фізична особа, яка використовує найману працю. На платформі theDoc. можна завантажити шаблон Трудового договору, що регламентує відносини в особливих ситуаціях:

Типовий Трудовий договір не лише фіксує факт прийняття Працівника на роботу, а й містить перелік його трудових обов'язків, розмір заробітної плати, порядок виплати заохочень, встановлення випробувального терміну працівнику, обов'язки Роботодавця щодо забезпечення Працівнику безпечних умов праці, а також надання необхідних засобів та обладнання для виконання його функціональних обов'язків тощо.

У преамбулі документу слід зазначити повне найменування Роботодавця (організації/установи), посаду, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка уповноважена представляти його інтереси, та установчий документ (статут, положення), на підставі якого юридична особа здійснює свою діяльність. Щодо Працівника, то в тексті Угоди необхідно вказати його повні прізвище, ім'я та по-батькові, а також дані документу, що посвідчують особу, та індивідуальний номер платника податків.

Розділ «Предмет договору» визначає основні засади встановлення трудових відносин між Сторонами:

 • форма працевлаштування (основне місце роботи чи сумісництво);
 • строковість (безстроковий або на визначений термін);
 • адреса місця роботи (офіс підприємства, виробничі потужності тощо).

Варто пам'ятати, що для працівників, що працюють за сумісництвом, тривалість робочого дня становить не більше 4 годин у будні дні та/або 8 годин у вихідні. При цьому загальна місячна норма не може перевищувати 50% загальноприйнятої норми робочого часу. Якщо при прийнятті Працівника на роботу встановлюється чіткий строк його працевлаштування, то в Трудовому договорі необхідно зазначити підстави для обмеження терміну (відпустка основного працівника, сезонність робіт, характер або умови виконуваних робіт, інтереси працівника).

При укладанні Угоди у розділі «Особливі умови» слід вказати перелік безпосередніх трудових обов'язків Працівника, зобов'язання останнього щодо дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, зафіксувати розмір місячної заробітної плати (посадового окладу). Зразок Трудового договору містить пункт щодо порядку використання відомостей з обмеженим доступом.

Розділ «Права та обов'язки сторін» є одним із найважливіших пунктів Угоди, оскільки саме на нього найчастіше посилаються Сторони в разі розгляду спорів у судовому порядку. Окрім безпосередніх робочих обов'язків Працівника у Договорі слід передбачити правила використання ввіреного йому майна, зобов'язання щодо дотримання санітарних норм та правил з охорони праці, попередження Роботодавця щодо обставин, що перешкоджають виконанню Працівником функціональних обов'язків, дотримання та забезпечення конфіденційності.

В свою чергу Роботодавець зобов'язаний забезпечити Працівникові належні умови праці, своєчасно інструктувати його щодо норм дотримання техніки безпеки, забезпечити належним чином облаштованим робочим місцем, вчасно доводити до його відома нормативні та внутрішні документи, що містять інформацію, необхідну для виконання трудових обов'язків Працівника. У цьому ж розділі необхідно визначити права Сторін на застосування Роботодавцем як системи стимулюючих виплат, так і системи дисциплінарних покарань за порушення умов Договору, встановлення технічних засобів фіксації для контролю дотримання колективом трудового розпорядку, отримання Працівником заробітної плати у повному обсязі та у визначений термін, реалізації його права на безпечні умови праці, відпочинок.

Перш, ніж підписати готовий Трудовий договір, Сторонам необхідно обумовити порядок оплати праці, регламентувати робочий час та умови відпочинку. Ці домовленості слід письмово зафіксувати у тексті документу. Традиційна система оплати праці, якої зазвичай дотримуються Роботодавці, передбачає дворазове перерахування коштів на картковий рахунок працівника в місяць. Терміни здійснення виплати авансу та основної заробітної плати варто зафіксувати в Договорі. Також в Угоді слід зазначити норми робочого графіку Працівника, порядок надання щорічної основної відпустки, додаткових відпусток та відпустки без збереження заробітної плати, а також порядок відкликання Працівника з відпустки у разі необхідності.

Типовий трудовий договір також містить пункти щодо відповідальності Сторін за недотримання його умов. Слід зауважити, що трудові відносини між Працівником та Роботодавцем суворо регулюються законодавством України. За недотримання зобов'язань щодо своєчасності виплати заробітної плати, надання відпустки, порушення умов праці Працедавцю доведеться відповідати згідно норм чинного законодавства. Проте у документі варто визначити порядок відповідальності Сторін за псування майна, завдання шкоди внаслідок розголошення комерційної таємниці тощо. При цьому недостатньо скачати типовий Трудовий договір та підписати його Сторонами. Для забезпечення конфіденційності відомостей, що містять комерційну таємницю слід укласти з Працівником Угоду про нерозголошення конфіденційної інформації.

Виконання Працівником своїх безпосередніх функціональних обов'язків часто передбачає створення об'єктів інтелектуальної власності. Для уникнення суперечностей в майбутньому слід прописати у документі порядок набуття права на такі об'єкти Сторонами. Користувачі мають можливість купити Трудовий договір на маркетплейсі theDoc., в якому усі правила набуття, передавання та використання прав на інтелектуальну власність винесено в окремий розділ.

Припинення дії Трудового договору може відбутися лише з причин, визначених Кодексом Законів про працю України у ст. 36-41:

 • закінчення строку дії,
 • згода сторін,
 • ініціатива Працівника,
 • ініціатива Роботодавця,
 • інші підстави, що не суперечать чинному законодавству.

Усі спори між Сторонами варто врегульовувати мирним шляхом в процесі переговорів. Проте якщо досягти домовленостей щодо спірних питань не вдається, то такі суперечки розглядаються у суді.

Підписання Трудового договору Сторонами автоматично означає погодження з усіма його умовами. Саме тому необхідно уважно вивчити всі пункти документу заздалегідь. Якщо ситуація передбачає застосування особливих умов співпраці і Сторонам недостатньо скачати Трудовий договір стандартного зразка, фахівці theDoc. допоможуть відкоригувати документ та адаптувати його до потреб клієнта.

Відгуки / Коментарі

Кириченко Наталія 18.05.2022 09:52
Найкращий договір, який є в інтернеті !
Меркурій експрес 19.02.2022 18:17
Тепер зрозуміло чому одні шаблони і зразки документів в інтернеті безкоштовні і чому у вас це коштує 200 грн ! це не шаблон, а готовий договірдо підпису з усіма нюансами ! юристи за такий просять 3000 грн ))) дякую !
Саша Новінський 27.10.2021 21:02
Гарний опис ! А можете допомогти доробити договір ?
Надія Павлішина 14.10.2021 17:53
В яком уформаті договір ? його можна редагувати ?
Svitlana Larina 11.10.2021 13:03
Супер !!!!!!! спасибо большое !
Лера Вовчук 14.09.2021 11:23
Спасибо ! договор топ !
Вхід

Інші договори

FAQ

Завантажуйте потрібний договір коли завгодно, де завгодно та для чого завгодно.

Потрібна допомога?

Напишіть нам у Телеграм, якщо Вам необхідна допомога з пошуком