Аутстафінг: за і проти

Дізнайтеся що таке аутстафінг, як це працює, плюси і мінуси формату співпраці. theDoc. розповість про аутстафінг детально в статті

28.10.2021 12:13

Час читання: 3 хвилини

Аутстафінг – це виведення працівника за штат компанії-замовника та оформлення його у штат компанії-провайдера. Тобто при аутстаффінгу трудові договори з працівниками укладаються з посередником, який виступає роботодавцем. На практиці дуже часто замість поняття “аустафінг” використовують інші терміни, наприклад, “оренда працівників”, “аутсорсинг”, “лізинг персоналу” тощо, однак аутстафінг відрізняється від них наступним:

  • компанією-замовником надається не послуга, а працівник для виконання відповідної роботи;
  • персонал надається визначеної кваліфікації на постійній чи тимчасовій основі;
  • між компанією-замовником та персоналом відсутністі трудові відносини;
  • оплату праці працівнику здійснює виключно компанія-провайдер;
  • даний інструмент використовують для вирішення простих та складних завдань. 

Чинне законодавство України не міститься визначення поняття “аутстафінг”, однак в Законі України “Про зайнятість населення” (далі - Закон) було вперше запропоновано визначення та класифікація суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. Так, у ст. 36 Закону регулює діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців. Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону право займатися аутстафінгом може отримати лише суб’єкт, який отримав дозвіл від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення  та трудової міграції.

Не вирішиним залишається питання щодо правового статусу договору аутстафінгу, який не врегульований жодним нормативно-правовим актом та правового статусу працівника, який виконує свою трудову функцію на підставі такого договору. Не дивлячись на те, що п.п. 14.1.183. ПКУ послуги з надання персоналу тлумачаться як господарська або цивільноправова угода, однак при цьому потрібно врахувати, що договір аутстафінгу містить ознаки трудового договору. Саме тому деякі науковці висловлюють думку, що даний даний договір є договором особливого роду через гібридну правову природу, де компанія-провайдер та компанія-замовник повинні нести солідарну відповідальність за порушення трудового законодавства. 

Не зрозумілим лишається питання доцільності укладення трудового договору між компанією-замовником та працівником, оскільки судова практика встановлює, що договору аутстафінгу не достатьо для допущення особи до роботи, якщо не укладено трудовий договір з компанією-замовником. Крім того, в даній ситуації договір аутстафінгу суперечить ст. 21 КЗпП України, оскільки не містить згоди працівника виконувати роботу, а відповідно дана угода є такою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства (постанова П’ятого апеляційного адміністративного суду № 821/901/18 від 08.11.2018 р.).

Наведені вище аргументи дозволяють нам зробити наступний висновок, що інститут “аутстафінгу” потребує більш детального правового регулювання для повноцінного його використання бізнесом, оскільки без існування такого це створює правові ризики для підприємців в майбутньому.

Завантажуйте потрібний договір коли завгодно, де завгодно та для чого завгодно.

Знайти договір!