Для чого потрібен акт приймання-передачі послуг?

14.08.2021 09:56

Під час укладання договору про надання послуг сторони в тексті зазначають, що надання послуг буде підтверджуватись підписанням акту приймання-передачі. Таким чином, на рівні договору є домовленості: якщо сторони підписують такий документ, то це автоматично означає, що в них один до одного не має жодних претензій. Саме акт фіксує той факт, що виконавець належним чином виконав договір.

Однак, самої згадки про акт в договорі не достатньо, оскільки потрібно детально прописати процедуру підписання такого акту між сторонами через можливість виникнення неприємних ситуацій. Припустимо, що виконавець надав замовнику послуги з перекладу документу на англійську мову та відправив документ замовнику. Через місяць замовник повідомляє виконавця, що в нього є зауваження до перекладу, а тому здійснювати оплату послуг він не збирається. Яким чином можливо було уникнути такої ситуації? Все просто, вказати у договорі наступне формулювання:

«Засвідченням факту належного виконання послуг за цим Договором є Акт приймання-передачі послуг, підписаний уповноваженими представниками Сторін після надання послуг за відповідним Додатком. ВИКОНАВЕЦЬ направляє ЗАМОВНИКУ два екземпляри Акта приймання-передачі послуг. ЗАМОВНИК зобов’язаний повернути підписаний екземпляр Акту протягом ___ робочих днів з моменту отримання. У випадку не повернення Акту протягом вказаного строку, послуги вважаються прийнятими ЗАМОВНИКОМ. Претензії щодо умов та якості надання послуг  можуть бути пред’явлені ЗАМОВНИКОМ виключно в письмовому вигляді не пізніше ___ робочих днів з моменту завершення _______________».

Таке формулювання у договорі стимулює замовника своєчасно реагувати та направляти свої зауваження виконавцю, який в свою чергу може оперативно вносити зміни. За таких умов у виграші залишаються обидві сторони.

Ну і наостанок. Пам’ятаємо, що акт – це не окремий документ, а невід’ємна частина договору. Часто сторони в ньому вказують наступну інформацію: (1) вид послуг, тобто максимальна деталізація самої послуги;  (2) період або конкретна дата надання послуг;  (3) порядок розрахунків за договором, тобто протягом якого терміну замовник зобов’язаний оплатити послуги виконавця; (4) наявність або відсутність претензій щодо якості наданих послуг; (5) реквізити та підписи сторін.

Для спрощення вашої роботи наводимо наступний зразок акту приймання-передачі послуг:

 

АКТ

приймання-передачі наданих послуг

 

______________                                                                               «___» ___________ 20__ року

 

Замовник:  ___________________________________________________________________________, що є юридичною особою створеною за законодавством України, в особі ____________________, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Виконавець: _______________________________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________, який діє на підставі власного волевиявлення, з іншої сторони, склали цей Акт приймання-передачі наданих послуг (надалі – Акт) про таке:

 

  1. Відповідно до замовлення, що сформоване Замовником на сайті _________________, Виконавцем  надано наступні послуги та виконано безпосередньо пов’язані з ним роботи:
Надані послуги та виконані роботи Вартість, грн.
   
  1. Виконавець передав, а Замовник прийняв результат наданих Виконавцем послуг.
  2. З приводу наданих послуг Замовник до Виконавця претензій не має.
  3. Цей Акт складений у двох екземплярах, по одному для кожної сторони.

 

ЗАМОВНИК:                                                                                               ВИКОНАВЕЦЬ:

Підпис  /________________/                                                                   Підпис  /________________/

Завантажуйте потрібний договір коли завгодно, де завгодно та для чого завгодно.

Знайти договір!