Договір створення сайту або договір на розробку інформаційної системи

27.07.2021 21:59

завантажуйте готовий зразок договору TheDoc. При виборі будь-якого способу створення сайту (за допомогою компанії або фрілансера) необхідно в першу чергу укласти договір. Це дозволить проконтролювати якість і своєчасне виконання робіт, а також полегшить приймання роботи. Такий документ є достатньо вимогливий і його необхідно розробити відповідально. В іншому випадку виникнуть часті розбіжності і «різночитання» між замовником і виконавцем.

 

Отож, щоб не потрапити в халепу, пропонуємо відобразити в договорі такі основні моменти:

(1) виключні майнові права на доменне ім'я чи інші права - якщо вони існують або можуть виникнути, наприклад, при розробці ресурсу з товарним знаком, логотипом, авторськими правами і документальне їх підтвердження;

(2) строки, способи, тип і обсяг переданих виключних майнових прав, що не стосуються елементів «ноу-хау» або ж захищаються спеціальним додатком до договору;

(3) положення про свободу сайту або його частину від прав третіх осіб;

(4) вартість розробки і порядок оплати, включаючи послідовність етапів оплати;

(5) всілякі зобов'язання і санкції, які можуть настати, якщо будь-яка сторона порушить зазначені у договорі обов’язки (в тому числі і ті, що передбачені чинним законодавством України). Наприклад:

В разі безпідставного порушення терміну надання послуг або ненадання послуг Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі ____ % від вартості ненаданих або несвоєчасно наданих послуг за кожний день прострочення.

В разі порушення строку оплати наданих послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі ____ % вартості послуг, за якими допущено прострочення оплати, за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який стягується пеня.

(6) якщо вибір доменного імені та хостингу обговорений, то необхідно вказати передачу виняткових прав замовника на доменне ім'я, ключі, паролі доступу для адміністрування сайту, електронні адреси тощо;

(7) зміст і форму акту приймання-передачі сайту;

(8) порядок спілкування (месенджери та e-mail), а також визнання електронних документів, що підписані електронно-цифровими підписами. Наприклад:

Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені ЕЦП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

(9) порядок вирішення спорів (обов’язковість претензійного порядку чи можливість відразу звернутись до суду). Наприклад:

У разі якщо між Сторонами виникнуть будь-які розбіжності в зв'язку з тлумаченням, виконанням зобов'язань за цим Договором, в зв'язку з їх порушенням, закінченням терміну дії цього Договору, або його юридичної недійсністю, Сторони будуть прагнути вирішити ці розбіжності шляхом переговорів. Сторони визначили досудовий порядок врегулювання спору. Сторона, яка отримала претензію зобов'язана протягом ____ календарних днів надати мотивовану відгук, по суті, заявлених вимог. У разі неможливості досягнення угоди шляхом переговорів, спір передається на розгляд до суду.

Це основні моменти. Якщо сторони прийшли до необхідності супроводу сайту, то про це можна зафіксувати в тексті договору, або ж у вигляді окремого договору на супровід. Крім того, не забувайте про вказівку юридичних адрес та банківських реквізитів, проставлення всіх необхідних підписів та печаток за наявності.

 

Договір купівлі сайту

Купівля вже функціонуючого сайту - гарне рішення, якщо ви цінуєте свій час. Але тут також знадобиться договір. Що необхідно відобразити в такому договорі?

Наведемо основні моменти (вимоги до змісту):

 (1) права власника сайту на доменне ім'я, логотип, товарний знак, контент - на все те, що є вже на сайті;

 (2) свобода сайту від третіх осіб або їх прав;

 (3) вартість сайту, терміни і порядок оплати вартості сайту;

 (4) реєстраційні документи;

 (5) відповідальність, права та обов’язки продавця (доменне ім'я, ключі та паролі, електронні адреси та ін.);

 (6) відповідальність, права та обов’язки покупця (оплата, строки та ін.);

 (7) акт приймання-передачі сайту;

 (8) доповнення, якщо вони знадобилися до договору (наприклад, для супроводу);

 (9) адреси, необхідні реквізити, підписи;

 (10) додатки (зокрема, перелік контенту).

Пам’ятайте, що під час купівлі сайту особливу увагу слід приділити доменному імені, яке передається за правилами, що визначені реєстратором доменного імені. Складність полягає в тому, що воно не відноситься ні до результатів інтелектуальної діяльності, а ні до засобів індивідуалізації. А тому придбання сайту і доменного імені вимагає дотримання різних правил та процедур.

Окремим блоком договору є передача інтелектуальної власності. Сайт – це зображення, контент, бази даних, програми, дизайн тощо. Все це підпадає під поняття об’єктів інтелектуальної власності, а відповідно потребує правильної передачі до нового власника сайту. Якщо перелічені об’єкти інтелектуальної власності були попередньо зареєстровані в Укрпатенті, то це в свою чергу вимагає реєстрації переходу прав на такі об’єкти. Саме тому всі ці моменти також повинні бути максимально деталізовані в договорі.

Деталей договору на створення сайту може бути безліч. Основне завдання кожної сторони договору – це максимально деталізувати договір та передбачити/прописати ситуації, які можуть виникнути в процесі виконання такого договору. Якщо не має часу та бажання ламати голову над юридичним документом, то можна просто и швидко скачати такий договір на маркетплейсі theDoc. Ми все уже зробили за вас!

На theDoc. ви можете обрати та скачати готові договори на розробку інформаційної системи.

 

Завантажуйте потрібний договір коли завгодно, де завгодно та для чого завгодно.

Знайти договір!