Цивільно-правовий договір (ЦПД)

Завантажень: 320

Оцінок 13

Рейтинг 5

Ціна: 199 UAH

!

Завантажуйте готовий зразок цивільно-правового договору (ЦПД) в один клік. Договір гарантує експертний захист обох сторін.

Все що потрібно зробити для того, щоб договір став дійсним - заповнити індивідуальні реквізити. Якщо Вам необхідна допомога у заповненні реквізитів звертайтеся за допомогою до нашого юриста у Телеграм.

Одразу після оплати Ви отримуєте доступ до скачування договору. Завдяки зручній платіжній системі купівля договору здійснюється у пару кліків.

Формат скачування: Документ Word. Після скачування у форматі Word Ви можете самостійно заповнити реквізити та роздрукувати договір.

Редакція договору 2022 рік

Опис документу

Цивільно-правовий договір — це особливий тип договору, який використовують юридичні особи для оформлення правовідносин з фізичними особами або фізичними особами – підприємцями, яких компанії залучають для виконання певного виду робіт. Цивільно-правові договори часто плутають з трудовими угодами, оскільки характери зобов'язань між Сторонами в обох випадках мають багато спільних рис. Щоб розуміти який саме тип угоди потрібен вам, слід розібратися у відмінностях цих документів:

 • трудовий договір передбачає виконання працівником певних функціональних обов'язків системного характеру, типовий цивільно-правовий договір укладається в разі оформлення правовідносин, метою яких отримання конкретного результату у визначений термін;
 • особа, що виконує роботи за угодою цивільно-правового характеру не включається до штатного розпису установи;
 • організація роботи за трудовим договором відбувається з допомогою колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, регламенту роботи тощо. Особи, що працюють за угодами цивільно-правового характеру, самостійно визначають графік;
 • соціальні гарантії за цивільно-правовим договором відсутні, в той час як відносини за трудовим договором передбачають виплати премій, надбавок, лікарняних, надання відпусток;
 • розрахунки з штатними працівниками здійснюються шляхом нарахування заробітної плати відповідно до табелю обліку робочого часу, з виконавцями за договорами ЦПХ розрахунки здійснюються після підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

Відносини між сторонами, що виникають після підписання цивільно-правового договору регулюються Цивільним кодексом України. Як і будь-який інший тип договорів, дана угода набирає чинності з моменту її підписання, якщо інше не передбачено в тексті.

Шаблон цивільно-правового договору містить істотні умови, що описують характер зобов'язань, які виникають між Замовником та Виконавцем:

 • предмет договору;
 • ціна договору;
 • права та обов'язки сторін;
 • відповідальність сторін;
 • термін дії договору.

Крім вищезазначених обов'язкових розділів зразок цивільно-правового договору, розроблений правниками theDoc. містить пункти щодо відповідальності за порушення домовленостей, яка виникла через непередбачувані обставини, дотримання умов конфіденційності, порядку внесення змін та доповнень до угоди.

Розділ «Предмет договору» фіксує факт виникнення взаємного зобов'язання Сторін, за яким Виконавець повинен виконати роботи (надати послуги) у визначений термін, а Замовник оплатити їх у вчасно та у повному обсязі. Цим же параграфом регламентується порядок надання послуг (виконання робіт). Пам'ятаємо, що Виконавець не мусить дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, може самостійно обирати власний графік роботи. Також Виконавець має право залучати субпідрядників до процесу виконання робіт. В таких випадках відповідальність за будь-які ризики, що виникають з вини третіх осіб, несе Виконавець. В разі завдання шкоди Замовнику, Виконавець самостійно відшкодовує збитки згідно умов Договору та чинного законодавства.

Роботи вважаються виконаними (послуги наданими) після підписання відповідного акту приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг). У разі відмови Замовника від підписання акту з висуненням обґрунтованих причин, Виконавець повинен усунути виявлені недоліки самостійно та за власний кошт.

«Обов'язки сторін» — це без перебільшень один з найважливіших розділів. Якщо ви вирішили завантажити готовий цивільно-правовий договір, ретельно обміркуйте усі вимоги та побажання до характеру, порядку та якості виконання робіт. Чим детальніше у тексті документу конкретизовано перелік та етапи надання послуг, тим менша ймовірність виникнення суперечок в майбутньому. Замовник в свою чергу зобов'язаний забезпечити Виконавцю належні умови, що необхідні для виконання робіт, в разі потреби надати устаткування та інструменти, необхідну інформацію, дозволи, довіреності чи іншу документацію.

У тексті документу повинна бути вказана конкретна вартість послуг (робіт), яка належить до оплати після підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). Фахівці рекомендують зазначати суму у числовому вираженні та прописом. Також слід обумовити конкретний строк з дати підписання акту, впродовж якого Замовник зобов'язаний провести остаточні розрахунки.

Якщо ви вирішили скачати типовий цивільно-правовий договір на маркетплейсі, то варто зауважити, що в тексті шаблону визначена відповідальність Сторін за порушення домовленостей відповідно до чинного законодавства. Проте за бажанням Сторони самостійно можуть визначити межі відповідальності. В тому числі у грошовому еквіваленті (штрафи, пені, неустойки), але лише в спосіб, що не суперечить нормативно-правовим актам.

Сторони можуть бути позбавлені від відповідальності за недотримання умов договору в разі виникнення форс-мажорних обставин. Форс-мажорними вважаються обставини, які виникли не з вини та без участі Сторін, не могли бути ними передбачені та унеможливлюють виконання умов угоди. Зазвичай до обставин непереборної сили відносять стихійні лиха, техногенні катастрофи та аварії, пандемії, пожежі, військові дії тощо. Зауважте, що недотримання домовленостей через дію форс-мажорних обставин потрібно буде винній стороні. Органом, уповноваженим підтверджувати факт настання обставин непереборної сили, є Торгово-промислова палата Україна та Торгово-промислові палати у областях. Про виникнення форс-мажорних обставин, через які котрась із Сторін позбавлена можливості виконати зобов'язання за договором належним чином та у повному обсязі, ця ж Сторона зобов'язана негайно повідомити іншу.

Надання послуг (виконання робіт) за Договором цивільно-правового характеру передбачає обмін між Сторонами інформацією, що містить ознаки конфіденційності. Як Замовник, так і Виконавець зобов'язуються вживати всіх можливих заходів для недопущення розголошення такої інформації під час та після закінчення дії договору. Поширення, публікація чи іншим чином оприлюднення конфіденційної інформації може здійснюватися лише з письмової згоди іншої Сторони.

Замовник та Виконавець самостійно визначають термін дії угоди цивільно-правового характеру. Проте у практиці часто використовують формулювання «до повного виконання Сторонами зобов'язань», адже якщо котрась із Сторін ухиляється від виконання обов'язків, то після дати закінчення дії договору, змусити її відповідати за порушення домовленостей буде вкрай важко.

Для підписання документу Замовнику та Виконавцю слід скачати цивільно-правовий договір та заповнити реквізити Сторін. Для юридичної особи це:

 • повне найменування організації,
 • фактична та юридична її адреси,
 • код за ЄДРПОУ,
 • розрахункові реквізити (номер рахунку в банку у міжнародному форматі, МФО банку),
 • посада та ім'я і прізвище особи, уповноваженої діяти від імені компанії.
 •  
 • Фізична особа повинна вказати:
 • прізвище, ім'я' та по-батькові,
 • серію та номер документу, що посвідчує особу (зазвичай паспорт),
 • адресу реєстрації та проживання, якщо вони не співпадають,
 • індивідуальний податковий номер,
 • банківські реквізити для здійснення розрахунків за Договором.

На платформі theDoc. відвідувачі можуть купити Цивільно-правовий договір встановленого зразка. Проте для окремих ситуацій юристи компанії розробили:

Якщо ж жоден із шаблонів не здатний задовольнити особливих потреб, клієнт може допрацювати документ з правниками та отримати власну персоналізовану Угоду.

Відгуки / Коментарі

УкрЛандФарминг 23.05.2022 17:07
Договір універсальний і підходить під усі види співпраці ! В холдингу всі тепер працюють тільки по ньому і кожен розуміє свою зону відповідальності !
Ярославська Галина Павлівна 18.05.2022 09:54
Якісний договір ! Враховані всі потрібні пункти !!!
Діма Самойлов 19.02.2022 18:23
Готовий договір, а не просто зразок чи шаблон ! рекомендую
Оксана С. 28.12.2021 10:06
Рекомендую. Швидко, просто, надійно. :)))
Вхід

Інші договори

FAQ

Завантажуйте потрібний договір коли завгодно, де завгодно та для чого завгодно.

Потрібна допомога?

Напишіть нам у Телеграм, якщо Вам необхідна допомога з пошуком