Як захистити інтелектуальну власність фізичній особі?

Інтелектуальна власність, як будь-яка власність, потребує юридичного захисту. Як захистити інтелектуальну власність фізичній особі? Читайте в статті від theDoc.

11.05.2021 16:23

Час читання: 5 хвилин

Будь-який винахід, ідея чи твір є об’єктом інтелектуальної власності їх автора. Проте в епоху активного обміну інформацією за допомогою усіх можливих каналів такі об’єкти є надзвичайно вразливими щодо неправомірного їх використання, копіювання, привласнення третіми особами. Аби уникнути неприємних ситуацій варто подбати про захист інтелектуальної власності та передачу прав на неї у визначеному порядку лише певній особі (колу осіб). 

В Україні відносини у сфері інтелектуального права регулюються Цивільним кодексом України, Законами України “Про авторське право та суміжні права”, “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними конвенціями. Передача права інтелектуальної власності здійснюється шляхом укладення відповідного договору. Існує декілька основних видів договорів у даній сфері:

  • ліцензійні договори;
  • договори про переведення виключних майнових прав;
  • авторські договори;
  • договори про створення на замовлення і використання об’єкта інтелектуальної власності;
  • угоди про захист комерційної таємниці;
  • інші.

Ліцензійний договір

Цей тип договорів укладається у випадку передавання однією стороною (Ліцензіаром) іншій стороні (Ліцензіату) прав використання об’єкта інтелектуальної власності за конкретно визначеними умовами. Варто зауважити, що предметом ліцензійної угоди не можуть бути ще не створені об’єкти. 

Ліцензія може бути виключною, одиничною та невиключною. У першому випадку договір передбачає повну передачу прав на об’єкт інтелектуальної власності ліцензіату та виключає можливість його використання ліцензіаром у власній діяльності. У разі передання одиничної ліцензії її власник передає права ліцензіату з правом її використання лише у власній діяльності. Невиключна ліцензія передбачає передавання прав на об’єкт інтелектуальної власності з можливістю передавання таких прав третім особам як ліцензіаром, так і ліцензіатом.

Ліцензійний договір підлягає державній реєстрації лише за вимоги про це ліцензіара або ліцензіата, а тому простої письмової форми договору цілком достатньо. 

Авторський договір

Такі договори укладаються в разі необхідності врегулювання взаємовідносин в процесі передавання прав володіння та використання авторських прав на твір (музичну композицію, літературний твір, картину, фото- або відеоматеріал, комп’ютерну програму тощо). Укладення договору про передачу прав на авторські та суміжні права передбачає перехід права власності на твір від автора до інших фізичних та юридичних осіб. 

Слід враховувати, що за авторським договором передаються лише майнові права автора (відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; переклади творів; переробки, адаптації, аранжування; імпорт примірників творів; розповсюдження творів шляхом першого продажу; відчуження іншим способом тощо). Немайнові права автора, або їх ще називають особисті права автора, не можливо передати за договором. До цих прав відносяться право авторства та право на недоторканість твору. Під недоторканістю твору розуміють право протидіяти будь-якому перекручуванню, спотворенню та іншій зміні твору. 

Використання чужого контенту в мережі Інтернет має складову авторського права. Перед початком використання чужого контенту спочатку потрібно потурбуватись про дозвіл: спробувати знайти автора і заключити з ним договір або отримати односторонній дозвіл на використання зображення чи тексту. Отримати дозвіл в direct – не підходить! Законодавство передбачає письмовий документальний дозвіл. Однак, є виключення: вільне використання контенту в інформаційних, наукових і культурних цілях за умови обов’язкової вказівки імені автора і в об’ємі, що є достатнім для цитування. 

Договір про створення на замовлення та використання об’єкта права інтелектуальної власності 

На відміну від усіх зазначених видів договорів, даний договір укладається ще до створення об’єкта інтелектуальної власності. Згідно визначеними у договорі умовами творець (художник, композитор, поет, письменник, архітектор) у визначений термін повинен створити об’єкт з визначеними характеристиками. Умови договору не можуть поширюватися на інші об’єкти виконавця. Договір передбачає порядок передавання та використання прав на об’єкт інтелектуальної власності замовником. 

Отже, вибір того чи іншого виду договору залежить від конкретної ситуації і об’єкту інтелектуальної власності. Насправді, поділ доволі умовний і різновидів договорів існує значно більше. 

Де знайти шаблони подібних договорів? На маркетплейсі theDoc. є кожен з них. Посилання на скачування подані нижче.

Щоб не заплутатися у виборі, передбачити у договорі всі можливі нюанси і грамотно прописати усі пункти може знадобитися консультація юриста. Звертайтеся до наших спеціалістів у Телеграм або за номером 097 355 10 55. 

Якщо ж вам не вдалося знайти необхідний документ на маркетплейсі, який буде доречним для Вашої ситуації - залишайте заявку на створення індивідуального договору з максимальними умовами захисту Ваших прав та власності.

Завантажуйте потрібний договір коли завгодно, де завгодно та для чого завгодно.

Знайти договір!