Договір позики №2 (відповідальність позичальника)

Завантажень: 117

Оцінок 8

Рейтинг 5

Ціна: 199 UAH

!

Завантажуйте готовий зразок договору позики в один клік. Договір гарантує експертний захист обох сторін.

Все що потрібно зробити для того, щоб договір став дійсним - заповнити індивідуальні реквізити. Якщо Вам необхідна допомога у заповненні реквізитів звертайтеся за допомогою до нашого юриста у Телеграм.

Одразу після оплати Ви отримуєте доступ до скачування договору. Завдяки зручній платіжній системі купівля договору здійснюється у пару кліків.

Формат скачування: Документ Word. Після скачування у форматі Word Ви можете самостійно заповнити реквізити та роздрукувати договір.

Редакція договору 2022 рік

Опис документу

Договір позики – це, на перший погляд, доволі простий і зрозумілий документ. Проте існують певні правові нюанси у правовідносинах даного типу. Щоб зрозуміти їх суть, необхідно розібратися у самому визначенні позики.

Згідно ч.1 ст.1046 Цивільного кодексу України «за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості». Саме таке трактування показує нам основну відмінність Договору позики від Договору оренди, оскільки за договором оренди позичальник отримує в користування і зобов'язується повернути конкретно визначений об'єкт (річ). В той же час, кошти і речі за Договором позики передаються не у користування, а у власність. Зміст документу не передбачає повернення того ж об'єкту у тому ж вигляді. В позику можуть мати надаватися грошові кошти або речі, що мають певну родову ознаку (характеристики). Це може бути сировина, матеріали, продукти тощо.

Готовий договір позики (на відміну від більшості юридичних угод) є реальним, одностороннім, відплатним або безоплатним. Це означає, що документ не набирає чинності в момент підписання, а лише в момент виникнення зобов'язань. Таким моментом вважається факт передачі грошової суми та/або визначених договором речей однією стороною іншій. Підтвердженням цього факту може бути боргова розписка, в якій зазначається дата передачі цінностей, їх грошовий еквівалент, найменування, реквізити та адреси позикодавця та позичальника, та яка скріплена їх підписами.

Фахівці компанії theDoc. проаналізували норми чинного законодавства та приклади судової практики і створили зразок Договору позики, який без зусиль можна завантажити у маркетплейсі договорів.

Типовий Договір позики складається з преамбули, шести основних розділів, а також кінцевого розділу для зазначення реквізитів сторін та накладання підписів. Слід пам'ятати, що як і будь-яка інша юридична угода, Договір позики укладається із обов'язковим зазначенням дати та місця його підписання.

У преамбулі договору слід вказати основні дані сторін:

  • прізвище, ім'я та по-батькові позикодавця та позичальника (якщо договір укладається між фізичними особами) або повне найменування організації (якщо сторонами угоди є юридичні особи);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для фізичних осіб) чи код ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
  • юридичні адреси сторін;
  • для юридичної особи варто також зазначити назву, дату та номер установчого документу, якою вона керується у своїй діяльності.

Розділи «Предмет договору» та «Розмір позики» повинні містити чітке визначення зобов'язань, що виникають в процесі договірних відносин, суму позики, зазначену і в числовому виразі, і прописом. Варто зауважити, що чинне законодавство не містить чітких норм і правил порядку надання позики в іноземній валюті, а в окремих випадках і зовсім забороняє це. Якщо ж ви вирішили скачати Договір позики для передавання позикодавцем позичальнику певної суми коштів в іноземній валюті, то ми рекомендуємо в договорі зазначати все ж еквівалентну суму у гривнях, що розраховується відповідно до облікової ставки НБУ, яка діє на момент надання позики. При цьому паралельно слід зазначати суму позики в іноземній валюті.

Шаблон Договору позики містить розділ, в якому зазначено конкретний термін надання позики. Відлік строку позики починається з дати фактичної передачі суми коштів позикодавцем позичальнику. Даний факт підтверджується відповідною розпискою, яка зберігається в позикодавця до моменту остаточного погашення боргу. Якщо між сторонами існує домовленість про поетапне повернення позики, то в цьому ж розділі слід визначити чіткий графік повернення боргу частинами із зазначенням:

  • конкретних сум до повернення на кожному етапі у числовому виразі та прописом у гривневому еквіваленті та в іноземній валюті (якщо договір передбачає надання позики в закордонних грошових одиницях),
  • конкретного терміну повернення боргу для кожної з відповідних частин.

Очевидно, що механізм надання позики в іноземній валюті дещо відмінний від механізму надання позики у гривнях. Існують певні ризики, пов'язані з нестабільністю курсу валют. Зразок Договору позики містить пункти, в яких передбачено такі ситуації та прописано алгоритм коригування сум платежів у разі зміни облікової ставки НБУ. Варто вказати й діючу облікову ставку НБУ на момент укладання угоди.

Документ повинен містити розділ з порядком надання та повернення позики. На платформі theDoc. існує шаблон угоди, зміст якої передбачає надання позики в день її укладання і повернення коштів впродовж дня, що відповідає відповідній даті, зазначеній в умовах договору. За необхідності, користувачі можуть скачати типовий Договір надання позики та змінити відповідні терміни в тексті (не пізніше наступного дня, впродовж 3-х чи 5-ти днів тощо).

Одним з найважливіших розділів Договору позики є «Відповідальність сторін», оскільки саме він передбачає порядок притягнення до відповідальності порушників умов угоди. Чим детальніше конкретизовано алгоритм дій однієї сторони у разі недотримання домовленостей іншою, тим легше буде домогтися справедливості в разі звернення до суду. Зазначимо, що порядок нарахування пені та неустойок передбачено чинним законодавством, і саме він застосовується до винуватців у разі, якщо інше не передбачено умовами договору та не суперечить діючим законодавчим нормам. У відповідних пунктах документу сторони можуть вказати індивідуальні відсотки або фіксовані суми штрафів, а також послатися на алгоритм відшкодування втрат за встановленими законодавством ставками.

Договір надання позики вважається укладеним з моменту фактичного передавання коштів позикодавцем позичальнику, що підтверджується відповідною розпискою. У Договорах вказаного типу зазвичай не вказують конкретного терміну його дії. Такий підхід продиктований неоднозначним трактуванням дати закінчення дії договору в разі вирішення спорів в судовому порядку. Якщо термін дії договору закінчується певного дня, місяця і року, то в разі неповернення позики у суді позикодавець може зазнати поразки. Це пов'язано з тим, що угоду можна вважати недіючою після настання конкретної дати. Саме тому терміном дії Договору варто зазначати момент остаточного виконання зобов'язань обома сторонами.

На маркетплейсі готових договорів theDoc. можна купити Договір позики та за необхідності внести відповідні зміни до шаблону. Якщо ж клієнт не впевнений щодо законодавчого врегулювання певних індивідуальних моментів, він завжди може звернутися до консультантів компанії. Покупець має можливість створити персоналізований документ спільно з юристами theDoc. та убезпечити себе від можливих ризиків.

Відгуки / Коментарі

Ще немає добавлених коментарів ...

Вхід

Інші договори

FAQ

Завантажуйте потрібний договір коли завгодно, де завгодно та для чого завгодно.

Потрібна допомога?

Напишіть нам у Телеграм, якщо Вам необхідна допомога з пошуком