Як правильно читати договір?

13.05.2021 16:25

читати договір

Чому важливо вміти грамотно читати будь-який договір перед його підписанням? Причина доволі проста. Де-юре, документ регулює господарські та фінансові відносини обох сторін-підписантів. Де-факто, до умов угоди рідко звертаються, якщо співпраця проходить легко. Зазвичай про них згадують у разі виникнення суперечностей. Саме тому не можна ставитися зневажливо до підписання навіть найпростішого договору. Звісно, з умовами договору на декілька сторінок дрібним шрифтом складно розібратися без допомоги юриста, та є основні деталі, розуміння яких дозволить швидко розібратись на юридичній кухні. 

 

Преамбула

Звертаємо увагу з ким і від чийого імені співпрацюємо. Назви обох сторін повинні бути прописані повністю із зазначенням документа, що регулює їх діяльність та на підставі якого вони діють (статут, положення, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП тощо).

Також слід бути уважним до особи, що уповноважена підписувати договір. Перевірити її право на підписання документів можемо на сайті Міністерства юстиції у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань. Що робити, якщо особи немає в переліку підписантів? Вона не може підписувати договір? Може, але за наявності відповідної довіреності. Варто особисто перевірити її оригінал, а засвідчену копію додати до договору.

Якщо діяльність компанії, з якою плануємо укладати договір, потребує особливих умов погодження чи ліцензування, копії відповідних документів також варто додати до договору.

 

Істотні умови

Перелік істотних умов, обов’язкових для договорів різних видів, визначений в Цивільному та Господарському кодексі України. Кожний вид договору має свої істотні умови. Та загальноприйнятими для усіх договорів є:

  • предмет договору;
  • ціна договору.

Вказівка всіх істотних умов договору має важливе значення, оскільки за їх відсутності договір буде вважатися неукладеним, тобто таким, що не породжує жодних прав та обов’язків для сторін.

 

Деталізація предмету та ціни

Чіткість і конкретика ― наше все. Аби в майбутньому уникнути непорозумінь щодо якості чи кількості товару, його характеристик, переліку та типів наданих послуг, слід обумовити усі деталі ще “на березі”. Купуючи, приміром, персональний комп’ютер, зазначаємо його марку, модель, технічні характеристики, комплектацію, тощо.

Щодо ціни, то тут також можуть виникати нюанси. Тому слід прописувати усі варіанти розрахунку вартості: ціну за одиницю товару без урахування податків, з врахуванням ПДВ, кількість одиниць та їх загальну вартість. Важливо зазначати загальну ціну договору цифрами та прописом.

 

Права та обов’язки

В типових договорах рідко на них звертаємо увагу, адже вони є узагальнюючими. Проте це розділи, в яких можемо прописати чіткі межі відповідальності обох сторін за конкретні порушення. Ідеальним є варіант, коли до обов’язку однієї сторони прив’язаний конкретний вид відповідальності у разі його порушення. Для прикладу, якщо одна сторона зобов’язана поставити визначений товар у певний термін, то у разі порушення такого обов’язку - інша сторона має право не прийняти товар або отримати грошову компенсацію.

Уважно перечитуємо розділи з правами та обов’язками у випадках, якщо договір готує протилежна сторона. З надією, що договір вивчатиметься не надто ретельно, до нього можуть бути додані пункти вигідні лише для однієї зі сторін.

Ще до підписання договору підраховуємо суми неустойок (штрафів та пені), в разі недотримання його умов. Особливо актуально це для випадків, коли в угоді визначено лише відсоткові показники. Існує ризик їх хибної оцінки.

 

Порядок зміни умов договору та вирішення спорів

Зміни до договору вносяться лише за взаємною згодою сторін, якщо інше не вказано в договорі. Якщо потрібен додатковий механізм захисту – можна вказати право однієї із сторін в одноосібному порядку вносити зміни до договору.

Зазвичай, якщо сторони не можуть врегулювати конфлікт самостійно, спори вирішуються в судовому порядку. Маємо розуміти, що основним доказом для будь-якого судді є підписаний документ. Саме тому повертаємося ще раз до попередніх пунктів та намагаємося щонайдетальніше прописати усі нюанси співпраці.

 

Реквізити сторін

Зазвичай цей розділ є завершальним, реквізити сторін зазначаються у кінці договору в місцях для підписів. Для фізичних осіб повинні бути зазначені повні власне ім’я та прізвище (у форматі Іван ІВАНОВ), індивідуальний податковий номер, паспортні дані, реквізити для розрахунків, місце проживання, а також канали зв’язку (номер телефону, електронна адреса). Для юридичних осіб обов’язково зазначається назва компанії, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреси, банківські реквізити, номери телефонів, факс, адреса електронної поштової скриньки, посада та ім’я і прізвище підписанта. 

Якщо складно розібратись, як заповнювати реквізити в договорі – читайте статтю.

 

І в жодному разі не соромимося пропонувати власні умови і поправки до угоди. Пам’ятаємо, що фіксація чіткого регулювання усіх можливих моментів та передбачення ризиків з самого початку ― це безпека та впевненість в майбутньому.

 

Завантажуйте потрібний договір коли завгодно, де завгодно та для чого завгодно.

Знайти договір!