Договір про співробітництво (партнерство)

Завантажень: 916

Оцінок 19

Рейтинг 4.94

Безкоштовно

Завантажити
!

Завантажуйте готовий зразок договору про співробітництво (партнерство) в один клік. Договір гарантує експертний захист обох сторін.

Все що потрібно зробити для того, щоб договір став дійсним - заповнити індивідуальні реквізити. Якщо Вам необхідна допомога з заповненням реквізитів звертайтеся за допомогою до нашого юриста у Телеграм.

Формат скачування: Документ Word. Після скачування у форматі Word Ви можете самостійно заповнити реквізити та роздрукувати договір.

Пам'ятайте, що договір про співробітництво підписується сторонами до моменту ведення підприємницької діяльності та відрізняється від договору про спільну діяльність та корпоративного договору. 

Редакція договору 2022 рік

Опис документу

Договір про співробітництво (партнерство) – це документ, що регламентує взаємовідносини сторін в процесі їх діяльності у певній галузі. Вказана угода не встановлює жодних зобов'язань між партнерами, але засвідчує факт виникнення партнерства та узгоджує правила такої взаємодії. Її укладення не передбачає створення спільних підприємств, товариств, об'єднань тощо. Таким чином, після укладення договору сторони продовжують провадити свою діяльність окремо один від одного в спосіб, який не суперечить інтересам іншого партнера.

Якщо сторони мають намір об'єднати зусилля задля досягнення єдиної цілі з виникненням конкретних прав, обов'язків та зобов'язань у кожного з партнерів, то їм варто обрати будь-який інший доцільний в конкретній ситуації документ:

 • Договір про спільну діяльність;
 • Корпоративний договір між учасниками товариства з обмеженою відповідальністю;
 • Попередній договір купівлі-продажу тощо.

Зразок Договору про співробітництво (партнерство) містить декілька розділів:

 • Загальні положення;
 • Строк дії договору;
 • Порядок зміни та розірвання договору;
 • Порядок вирішення спорів;
 • Прикінцеві положення;
 • Реквізити та підписи сторін.

Кількість: 3 сторінки.

Типовий Договір про співробітництво (партнерство) укладається з обов'язковим зазначенням місця та дати складання. В преамбулі документу вказується загальна інформація, що стосується сторін договору, а саме: їх найменування, прізвища, імена та по-батькові осіб, що уповноважені представляти інтереси сторін, назви, номери та дати установчих документів, на підставі яких діють юридичні особи, або серію, номер та дату паспорту для фізичних осіб.

Перш, ніж скачати типовий договір про співробітництво (партнерство), варто детально вивчити розділ «Загальні положення», адже саме він містить перелік основних правил, яких зобов'язані дотримуватися партнери в процесі співробітництва. У цьому розділі обов'язково вказується сфера, у якій сторони провадять свою діяльність для досягнення спільних цілей і реалізації спільних інтересів. Також шаблон Договору про співробітництво (партнерство) може містити інформацію щодо порядку обміну інформацією в процесі співробітництва, проведення спільних консультацій. Однак, угода не містить інформації щодо конкретних форм, способів, механізмів взаємодії партнерів, які покладають на сторони будь-якого роду юридичні зобов'язання. Такі взаємовідносини регламентуються додатково укладеними договорами. Залучення додаткових ресурсів для досягнення спільних цілей та реалізації спільних інтересів, а також розподіл отриманого в процесі співробітництва доходу здійснюється також за окремими домовленостями.

Договір про співробітництво (партнерство) зазвичай укладається на невизначений термін, проте за бажанням партнери можуть вказати чіткий термін дії документу.

Будь-які зміни чи доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін. Нові чи уточнені домовленості оформлюються в письмовій формі у вигляді додаткових угод до Договору про співробітництво (партнерство) та підписуються в установленому порядку уповноваженими особами (представниками) сторін. Угода також може бути розірваною за бажанням однієї сторони. Проте варто вказати в договорі чіткий термін, не пізніше якого ініціатор зобов'язаний повідомити іншу сторону про намір розірвати співпрацю.

Готовий Договір про співробітництво (партнерство), як і будь-який інший договір, містить розділ, що регламентує порядок розв'язання спорів, які можуть виникати між сторонами в процесі партнерської діяльності. Зазвичай, досягнення згоди щодо розбіжностей в певних питання відбувається в порядку переговорів. Проте, якщо спірні питання не вдається врегулювати мирним шляхом, то їх розв'язання можливе в судовому порядку згідно чинних норм законодавства.

Розділ договору «Прикінцеві положення» може містити будь-яку іншу інформацію чи умови, які не були згадані в попередніх розділах. Також у розділі прописано порядок визначення юридичної сили актів, угод та додаткових угод, які були укладені між сторонами раніше, та які ймовірно укладатимуться в майбутньому. Жодна з умов договору не повинна суперечити нормам чинного законодавства. Також пунктами прикінцевих положень договору передбачено порядок збору, обробки, використання та поширення персональних даних та конфіденційної інформації.

Згідно чинного законодавства договір вважається укладеним з моменту його підписання обома сторонами. При цьому датою набрання чинності угодою вважається дата її підписання, якщо інше не передбачено умовами договору. За бажанням сторін Договір про співробітництво (партнерство) може бути посвідчено нотаріально. В такому випадку датою набрання чинності договором вважатиметься дата його нотаріального посвідчення.

Останній розділ документу окрім найменування сторін, між якими укладено угоду, повинен містити їх реквізити. Перш, ніж скачати Договір про співробітництво (партнерство) та роздрукувати його, ретельно перевірте правильність внесення усієї інформації про партнерів.  До реквізитів сторін відносяться:

Для юридичних осіб

 • Повне найменування компанії,
 • Юридична адреса установи, а також фактична, якщо вона не збігається з юридичною,
 • Код ЄДРПОУ,
 • Номер поточного рахунку установи в банку у міжнародному форматі IBAN,
 • Назва банку, в якому відкрито рахунок, та МФО,
 • Прізвище, ім'я, по-батькові підписанта.

Для фізичних осіб

 • Прізвище, ім'я та по-батькові особи,
 • Адреса, за якою особа прописана, та її фактична адреса проживання, якщо вони не збігаються,
 • Індивідуальний податковий номер платника податків,
 • Серія та номер паспорта, орган видачі документу та дату,
 • Номер поточного рахунку особи в банку у міжнародному форматі IBAN,
 • Назва банку, в якому відкрито рахунок, та МФО.

Банк готових договорів theDoc. містить величезну кількість документів, котрими за необхідності може скористатися кожен бажаючий. Юристи компанії з багаторічним досвідом у різних царинах права намагалися створити такі шаблони угод, в яких передбачено найтиповіші ситуації та взаємовідносини. Проте, якщо виникає необхідність купити Договір про співробітництво (партнерство) для врегулювання нетипової діяльності, завжди є можливість звернутися до консультантів компанії theDoc. Наші фахівці розроблять індивідуальний документ, у якому будуть враховані усі нюанси конкретного випадку.

Відгуки / Коментарі

Адвокатське об'єднання "Стабільність" 23.05.2022 17:22
Адвокати з юристами тепер знають, де купувати договори )) Договір грамотео складений !
Колісніченко Інна 28.04.2022 19:32
Добре що українською !
Платформа арт 19.02.2022 16:30
Мир! Дружба! Жвачка! Очень качествннный договор!!! всё учли
Вхід

Інші договори

FAQ

Завантажуйте потрібний договір коли завгодно, де завгодно та для чого завгодно.

Потрібна допомога?

Напишіть нам у Телеграм, якщо Вам необхідна допомога з пошуком