Договор на выполнение работ по изготовлению рекламного видеоролика

Скачиваний: 84

Оценок 6

Рейтинг 5

Цена: 299 UAH

!

Загружайте готовый образец договора на выполнение работ по изготовлению рекламного видеоролика в один клик. Договор гарантирует экспертную защиту обеих сторон.

Если Вам необходима помощь в заполнении реквизитов, обращайтесь за помощью к нашему юристу в Телеграмм.

Сразу после оплаты Вы получаете доступ к скачиванию договора на выполнение работ по изготовлению рекламного видеоролика. Благодаря удобной платежной системе покупка договора производится в пару кликов.

Формат скачивания: Документ Word. После скачивания в формате Word Вы можете самостоятельно заполнить реквизиты и распечатать договор на выполнение работ по изготовлению рекламного видеоролика.

______________________________________________________________

Другой шаблон договора: договор о предоставлении услуг по производству рекламных видеоматериалов.

Редакция договора 2022 год

Описание документа

1.1. За цим договором Виконавець зобов'язується за плату виконати такі роботи: на підставі сценарію, узгодженого з Замовником, виготовити рекламний відеоролик під назвою «_______________________________» тривалістю ____ (_________________) секунд і його скорочену версію тривалістю ____ (_________________) секунд зі зйомкою на кінострічці марки «______________________ », озвучений українською мовою, формат «_________________» (далі – « Об'єкт»), а Замовник зобов'язується прийняти виконані Виконавцем роботи та оплатити їх на умовах і в порядку, зазначених у цьому договорі. Під рекламним відеороликом у цьому договорі розуміється аудіовізуальний твір кінематографії, що складається з епізодів, об'єднаних між собою творчим задумом й образотворчими засобами.

1.2. Вимоги Замовника до Об'єкта викладено в додатку № 1 до цього договору, який є його невід'ємною частиною.

1.3. Термін виготовлення Об'єкта – ______ (_____________) робочих днів з моменту _______________________________________________________________________________ (зазначається, з якого моменту починає відраховуватися термін: з моменту укладення цього договору, з моменту здійснення повної або часткової передоплати та ін.).

1.4. Під робочими днями в цьому договорі розуміються понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця.

1.5. Під винятковими майновими правами інтелектуальної власності в цьому договорі розуміються такі майнові права, що належать виключно їх власнику:

1.5.1. право на використання об'єкта, в тому числі реалізацію Об'єкта як товар та/або будь-яке інше його використання будь-якими способами;

1.5.2. право на видачу дозволу або заборони використання Об'єкта іншим особам у межах строку, встановленого законодавством України та цим договором;

1.5.3. право перешкоджати неправомірному використанню іншими особами Об'єкта будь-якими способами, які не суперечать чинному законодавству України, у тому числі шляхом звернення до суду за захистом своїх прав.

Отзывы / Комментарии

Яна Мартинюк 20.06.2022 09:46
Договір просто супер! Нічого правити або додавати не потрібно! Всі можливі обставини враховані!
Вход

Другие договоры

FAQ

Загружайте нужный договор когда угодно, где угодно и для чего угодно.

Нужна помощь?

Напишите нам Телеграмм, если Вам необходима помощь с поиском